سیستم های توصیه گر (Recommender Systems) سیستم های نرم افزاری هستند که سعی می کنند آیتم های مناسب و محبوب یک کاربر را از میان انبوهی از گزینه ها کشف کننند و به او پیشنهاد بدهند.علایق کاربر و ویژگی آیتم ها دو منبع اصلی توصیه گری هستند. معمولا در سیستم های توصیه کننده به این منبع اطلاعاتی اکتفا میشود اما در برخی موارد اطلاعات پیرامونی نیز مد نظر طراحان سیستم قرار می گیرد که در همین پست و در بخش زمینه به آن پرداخته شده است.